Stichting DigiGulden
Over ons

Stichting DigiGulden

Doel van de Stichting

De inkomsten die de stichting genereert uit de verkoop van DigiGuldens zal volledig gebruikt worden om de beschikbaarheid van DigiGuldens te vergroten. Denk hierbij aan naamsbekendheid genereren, promotie door middel van reclame, het ondersteunen van retail en om een positieve bijdrage aan het beeld van cryptobetalingen te geven in de maatschappij. De financiële huishouding zal vanaf het eerste verkoopmoment, per kwartaal worden opgemaakt door een externe en onafhankelijke partij en openbaar worden gemaakt op de website van de Stichting. Hierin bieden wij 100% transparantie.

Geen Pump & Dump

De verdiensten van het team liggen voornamelijk in het aandeel DigiGuldens (2,5%) dat bij aanvang van het project is bevroren en geleidelijk in delen vrijkomt. Het vrijgeven van deze tegoeden is gekoppeld aan de hoeveelheid DigiGuldens dat in handen is gekomen van Nederlanders. Met andere woorden, pas als een drempelwaarde van alle DigiGuldens is verkocht, zal een zelfde waarde van de eigen tegoeden vrij gegeven worden aan het team.  Dit mechanisme zorgt ervoor dat er geen mogelijkheid bestaat voor leden van Stichting DigiGulden om een zogenaamde “Pump en Dump” te ondernemen. De wallets met daarin de tegoeden zullen worden opgenomen in de whitepaper documentatie en deze wallets worden in beheer gegeven bij een extern notariskantoor.