Cijfers & Techniek

Wallets
2.614

In Circulatie
1.096.055.850

DE WAARDE

Wat geeft DigiGuldens waarde?

Ons doel is het beschikbaar maken van DigiGuldens voor alle Nederlanders. Er zijn voldoende DigiGuldens aangemaakt om gebruikt te worden; zo zijn er ongeveer 150.000 DigiGuldens per Nederlander beschikbaar. De DigiGuldens krijgen natuurlijk pas waarde als deze gebruikt gaan worden door een grote groep gebruikers. Daarom is het belangrijk dat de DigiGuldens in bezit zijn van zoveel mogelijk Nederlanders en dus niet door slechts een aantal vermogende investeerders.

“Stabiele prijs over een lange periode”

U heeft misschien al eens gehoord dat de waardes van Crypto’s enorm kunnen fluctueren. Vaak is het belang van diegene die al hebben ingekocht om de prijs zoveel mogelijk op te drijven voor snelle winsten. Dit willen we niet bij de DigiGulden en daarom garanderen we dat de DigiGuldens over een langere periode voor een stabiele prijs beschikbaar zullen blijven.

Om prijsmanipulatie zoveel mogelijk uit te sluiten zal de stichting DigiGuldens volgens een vast schema gaan verkopen. Het schema is opgedeeld in 8 fasen; in de eerste fase zijn verreweg de meeste DigiGuldens beschikbaar voor een zeer lage prijs. Dit geeft elke Nederlander een eerlijke kans om een behoorlijk aantal DigiGuldens in bezit te krijgen. Het effect wat we hiermee willen bereiken is dat de DigiGuldens zo evenredig als mogelijk in handen komt van zoveel mogelijk Nederlanders. Dit is essentieel omdat dit helpt het draagvlak en momentum te vergroten voor de markt (buurtsupers, snackbars, tankstations, festivals etc.) om DigiGuldens te accepteren als betaalmiddel.

Wanneer alle beschikbare DigiGuldens uit fase één verkocht zijn, zal de volgende fase starten. In deze nieuwe fase zal een kleiner aantal DigiGuldens beschikbaar zijn dan in de voorgaande fase en zal de prijs ook hoger zijn. Dit proces gaat zo door tot alle DigiGuldens uit fase 8 verkocht zijn. De stichting heeft dan 55% van alle beschikbare DigiGuldens verkocht. Hierna zal de stichting geen DigiGuldens meer verkopen waarna de markt de prijs zal bepalen door middel van vraag en aanbod.    Meer details kunt u vinden in de whitepaper.

De overige 45% van de DigiGuldens zal de Stichting over een periode van 40 jaren uitgeven in de vorm van gratis staking rewards voor diegene die actief bijdragen aan het Radix netwerk door stake te allokeren aan de DigiGulden validatie server of die van haar partners.  Door middel van deze “staking rewards” garandeert de stichting een stabiele en gezonde inflatie van +/- 1,5% op jaarbasis over een periode van 40 jaren.

“Iedereen kan evenredig profiteren”

Waarom zijn er 2550 miljard DigiGuldens?

2550 miljard is een enorm aantal, veel meer dan bijvoorbeeld de 21 miljoen Bitcoins die er ooit zullen bestaan. Toch vonden we dit nodig omdat de DigiGulden de eerste crypto is die geschikt is als betaalmiddel. Twee zaken waren belangrijk om tot dit aantal te komen; het aantal gebruikers (17 miljoen) en het gemiddelde vermogen in euro’s per Nederlander (ongeveer 150.000). We besloten deze cijfers te gebruiken tijdens de ontwikkeling van de DigiGulden.

“Behoudt zelfde orde van grootte”

Ter illustratie waarom het belangrijk is deze orde van grootte aan te houden hieronder een voorbeeld van Bitcoin; daar kunnen er slechts maximaal 21 miljoen van in de wereld in omloop zijn met als gevolg dat de prijs van een Bitcoin in euro’s enorm hoog is. Een koffie afrekenen bij het tankstation kost u dan bijvoorbeeld 0,00004 bitcoin. U ziet, dat is onpraktisch. Door de aantallen DigiGuldens in lijn te brengen met het aantal Euro’s in bezit door Nederland, behouden we dezelfde orde van grootte wat op termijn het gebruik een stuk intuïtiever maakt.

Wat is Radix?

DigiGulden draait op het wereldwijde netwerk van Radix. Omdat we gebruik maken van dit netwerk voor wereldwijde, decentrale, snelle en goedkope transacties, moet er voor elke transactie betaald worden aan iedereen die dit netwerk draaiende houdt. Deze betalingen worden niet gedaan in DigiGuldens maar in Radix tokens. De kosten per transactie zullen altijd uitkomen op slechts enkele eurocenten.

DigiGulden validatieserver

De DigiGulden maakt gebruik van het wereldwijde netwerk van Radix, dit netwerk is operationeel en volledig functioneel. U kunt daarom nu de DigiGulden gebruiken om transacties te doen, het netwerk is echter nu nog niet in staat de transacties van 17 miljoen Nederlanders te verwerken. Het Radix netwerk is echter in ontwikkeling en zal naar verwachting in 2024 in staat zijn om zeer goedkoop en op een veilige manier duizenden transacties per seconde te kunnen verwerken terwijl het netwerk volledig decentraal functioneert. Dit maakt dat Radix de beste netwerk is om de DigiGulden op te draaiden.

Om actief bij te dragen aan de veiligheid en stabiliteit van het Radix netwerk heeft de Stichting DigiGulden een validatieserver in het Radix netwerk. Eigenaren van de Radix tokens die stake alloceren aan de DigiGulden validator zullen worden beloond met gratis DigiGuldens. Iedereen die staked krijgt elke maand het aantal gestakte Radix tokens uitbetaald in DigiGuldens. Iemand die een volledige maand 100.000 Radix staked krijgt hiervoor maandelijks 100.000 DigiGuldens uitgekeerd.

Menu